ECDL-Prüfung 24.10./9.11.

ecdl_4cs

Laura Schmidt (Modul: Online-Zusammenarbeit, 31 Punkte) und Marcel Schrödl (OZ, 30 Punkte) (beide 4cs) haben mit ihrem letzten bestandenen Modul den ECDL erfolgreich abgelegt. Wir gratulieren recht herzlich!

Weiters bestanden haben:

 Modul Online-Zusammenarbeit (OZ) – max. erreichbare Punktezahl 36

 Marcel Bieder (4cs)  33  Moritz Ofner (4a)  30
 Leonhard Freudhofmaier (4cs)  29  Sven Bittmann (4bs)  35
 Lena Pernold (4cs)  34  Mathias Braunstingl (4bs)  28
 Natalie Strauch (4cs)  28  Alexander Hiller (4bs)  34
 Simone Haunold (4cs)  29  Maximilian Kober (4bs)  33
 Klaus Baumgartner (4cs)  32  Maximilian Widi (4bs)  33
 Teresa Gepp (4cs)  30  Felix Leitner (4bs)  30
 Heinrich Reiß (4a)  32

 

Modul Computer-Grundlagen (CG) – max. erreichbare Punktezahl 36

 Sabrina Hörmann (3a)  30  Fabian Böck (3bs)  30
 Iris Laaber (3a)  29  Lukas Laber (3bs)  31
 Lukas Mikolasek (3a)  27  Gabriel Obermayer (3bs)  34
 Patrick Riedinger (3a)  29  Alina Piswanger (3bs)  34
 Simon Thüringer (3a)  32  Simon Schmidt (3bs)  32
 Lukas Eder (3a)  31  Alexandra Strick (3bs)  32
 Leonie Rogler (3a)  29  Sebastian Bichler (4a)  32
 Sebastian Bina (3bs)  30  Patrick Hofmann (4bs)  29
 Simon Reinthaler (3bs)  32
 Fabian Steinböck (3bs)  27

 

ECDL-Prüfer: Josef MÜLICH, org. Lehrer: Alexander STREBL